Nova directiva

O  venres 11 de marzo en xunta xeral renovouse  a dirección de Asociación Andaina, quedando como segue:

Antonio García- Presidente

Aitana Gosalvez- Vicepresidenta

Lara Naya- Tesoureira

Minerva Roo- Secretaria

Cristina Troitiño- Vocal

Alberto Iglesias- Vocal

O horario de atención no local social  é os luns de 18:00 a 20:00 ou no número de contacto.

Advertisement